จากริมปิง ออร์แกนิคฟาร์ม สู่...ฟาร์มฟูดส์ มาร์เก็ต

ฟาร์มฟูดส์ มาร์เก็ต FarmFoods Market เป็นร้านจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Healthy Foods Grocery) โดยเราเริ่มจากทำฟาร์มในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มานานกว่า 30 ปี ฟาร์มแห่งแรกอยู่บนเนื้อที่ 100 ไร่เศษ และฟาร์มแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้เขื่อนแม่งัด ติดแม่น้ำปิงเป็นระยะทางยาวประมาณ 1.5 กม ซึ่งเป็นแปลงปลูกผักออร์แกนิคต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานีทดลอง (Research Station) เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชออร์แกนิค นอกจากนั้น เรายังมีโรงแปรรูปผลิตอาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมทานประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ภายใต้ชื่อ บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

พันธกิจชุมชนของเรา

นอกจากนั้น เรายังมีพันธกิจต่างๆ ได้แก่

1. การเข้าไปส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ซึ่งรวมถึงชาวไร่ ชาวสวน และผู้ผลิตผลิดภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส สมุนไพร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน และอาหารพร้อมปรุงต่างๆ

2. สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องการตลาดใหม่ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงได้อีกทางหนึ่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นให้อยู่ได้ในโลกยุคดิจิตอล

3. วางช่องทางการดำเนินธุรกิจและทำการตลาดผ่านระบบ E-Commerce ใช้ระบบจัดจำหน่าย การจัดส่ง การตรวจสอบและควบคุมสต๊อกที่ทันสมัย โดยมี Digital Innovation เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

4. ดำเนินธุรกิจด้วยความรักและใส่ใจ เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคสด สะอาด และคุณภาพดี เพราะสินค้าของเราโดยเฉพาะ ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุงต่าง ๆ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในการส่งมอบถึงมือคุณ

แรงบันดาลใจในการทำร้าน FarmFoods Market

เหตุผลที่เราตั้งร้าน FarmFoods Market เพื่อต้องการสรรหา และส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจากสารเคมีตกค้าง FarmFoods Market จะเป็นตลาดของคนรุ่นใหม่ ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Specialized Grocery ) จากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ที่เดียว

จุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด ได้จำหน่ายผลผลิตเกษตรประเภทผักออร์แกนิค 100% ให้กับห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ (Gourmet) ที่กรุงเทพฯ วิลล่า รวมทั้งวางจำหน่ายผักออร์แกนิคที่เชียงใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้า ริมปิงซูปเปอร์มาร์เก็ต (Rimping Supermarket) มาเกือบ 10 ปี ในปัจจุบันเราได้เพิ่มการจัดวางจำหน่ายผักออร์แกนิคที่ ท๊อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarket) และเปิดร้าน FarmFoods Market อยู่ที่รวมโชคมอลล์ จ.เชียงใหม่

เราต้องการสร้างมิติใหม่ในการจำหน่ายผักสด ท่านสั่ง … เราจะตัดจากไร่ และส่งตรงไปถึงบ้านท่านในวันรุ่งขึ้น สามารถสั่งสินค้าของเราได้ที่ FarmFoods Market โทร 053 117999, 092 5271888 หรือสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ www.farmfoodsmart.com หรือ Line Official Account: @farmfoodsmarket
FarmFoods Market เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดเพื่อสุขภาพ โดยเรามีผักออร์แกนิคทุกชนิดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่คุณด้วยการ ‘บอกรัก… ด้วยผักของเรา’

มั่นใจได้กับมาตราฐานใบรับรองคุณภาพ
Organic Agriculture TAS 9000