ข้าวกล้องญี่ปุ่น เคสเกษตร 1 กก.

CAS Japanese brown rice 1 Kg.

159.00 Baht. / Pack

ข้าวขาวญี่ปุ่นและข้าวกล้องญี่ปุ่น CAS เป็นข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ CAS ควบคุมและดูแลทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีน้อยที่สุดตามมาตรฐานการรับรอง GAP ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสากล GMP (กาหนดไว้สาหรับปี 2564) ข้าวญี่ปุ่น CAS ผลิตจากข้าวสดใหม่ที่ถูกส่งไปยังโรงสีข้าวภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับการดูแลอย่างดีและมีคุณภาพสูง ตามหลักการจัดการของประเทศญี่ปุ่น ข้าวญี่ปุ่น CAS ได้รับการรับรองว่าปลอดจากสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างถึง 250 ชนิด ซึ่งไม่สามารถตรวจพบโดยองค์กรตรวจสอบทั่วไป และด้วยการสีข้าวภายใต้การจัดการอย่างรอบคอบในทุกกระบวนการการผลิตนี้ จึงทาให้ ข้าวขาวญี่ปุ่นและข้าวกล้องญี่ปุ่น CAS มีความสดใหม่ กลิ่นหอม อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ พร้อมสารอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่อย่างครบถ้วน

เพิ่มลงตะกร้า
  • Availability In Stock
  • น้ำหนัก 1000 g.